Com puc pagar cada mes menys d’hipoteca?

Com puc pagar cada mes menys d’hipoteca?

Pagar la hipoteca s’està convertint un repte per a alguns dels propietaris, especialment per a aquells que tenen una hipoteca variable. Cal tenir en compte que el mes de gener, per exemple, l’euríbor ha tancat en el 3,337%, per tant, les persones a les quals els tocava revisar la seva hipoteca han va sofrir la major pujada en la seva quota en 12 mesos.

Una persona amb una hipoteca de 150.000 euros a 30 anys amb una hipoteca de l’euríbor +0,99% tenia una quota d’uns 449,64 euros al mes i ara començarà a pagar uns 733,28. Per part seva, amb una hipoteca de 300.000 euros amb les mateixes condicions la mensualitat passa de 899,28 euros a 1.466,56.

Això sembla que no quedarà aquí. A la fi de gener el Banc Central Europeu (BCE) va aplicar una pujada de tipus de 0,50 punts i s’estima que hi haurà una altra pujada similar el mes de març. Per tant, tot apunta al fet que l’euríbor seguirà a l’alça.

Què es pot fer sobre aquest tema? Tenir aquest tipus de quotes en les hipoteques pot ser un problema i, per aquest motiu, existeixen diverses opcions per a poder baixar la quota.

Canviar la hipoteca per a tenir una millor
Una de les operacions bancàries que pot ajudar l’usuari a pagar menys per la seva hipoteca és la subrogació per canvi de creditor. És un procediment a través del qual la hipoteca es trasllada a un altre banc amb millors condicions.

A més, si l’usuari té una hipoteca variable no té per què traslladar el préstec amb aquesta condició; en fer l’operació es pot canviar el préstec a un de tipus fix i viceversa.

D’altra banda, el que té de bo la subrogació és que no es comença a pagar la hipoteca des del principi, sinó des del punt en el qual es va deixar amb l’anterior banc. Això significa que l’usuari s’estalviarà una comissió d’obertura (en cas que n’hi hagués) i els interessos dels primers anys.

Una altra dels avantatges que té la subrogació és el seu cost. Després de les mesures aprovades pel Govern per a pal·liar l’impacte de la pujada de l’euríbor en les hipoteques no cal pagar una comissió per subrogació. Per tant, tan sols caldrà pagar la taxació, que se situa entre els 400 euros.

Si no pots subrogar pot optar per la cancel·lació
Algunes entitats no admeten la subrogació per canvi de creditor i, per això, si el que una persona vol és traslladar-se d’entitat sí o sí que haurà de fer una cancel·lació. Amb aquest procediment es cancel·la el préstec en el banc actual i s’obre un nou en un altre.

En cancel·lar i haver d’obrir una hipoteca des de zero la despesa que caldrà assumir augmenta: cost de la taxació, notaria i cancel·lació (uns 1.075 euros) juntament amb l’Impost d’Actes Jurídics Documentats o *IAJD (entre el 0,5% i l’1%, depèn de la Comunitat Autònoma en la qual es trobi l’habitatge).

No vols canviar-te de banc? Prova la novació
Si una persona no vol canviar-se de banc la novació pot ser l’opció que millor s’adapti a la seva situació. Consisteix a canviar les condicions del préstec en el propi banc. L’usuari haurà de negociar amb l’entitat perquè li concedeixi les millores que necessita.

En aquest cas les despeses serien la comissió per novació (algunes entitats l’inclouen i s’aplica amb la modificació del període d’amortització i el canvi de tipus d’hipoteca), la meitat de les despeses de notaria, el registre, la gestoria i la taxació (només s’aplica si es modifica el finançament i han passat 6 mesos des de l’última que es va fer).

La novació suposa major despesa que la subrogació i, per aquest motiu, sempre és més recomanable donar un cop d’ull al mercat per a veure si alguna altra entitat ens ofereix millors condicions.

 

Tens uns diners estalviats? Amortitzar pot ajudar-te a baixar la quota
Si una persona no vol canviar-se de banc i compta amb una quantitat de diners estalviada pot dur a terme una amortització parcial de la hipoteca. És un mecanisme a través del qual es paga de cop una part de la hipoteca per a aconseguir un d’aquests dos objectius: reduir quota o temps.

En aquest cas el que el propietari triaria és reduir quota. D’aquesta manera, amb els diners invertits potser aconsegueix que la mensualitat baixi prou com per a no tenir problemes per a pagar-la a curt termini.

Cal tenir en compte que, depenent de l’entitat, pot haver-hi una comissió per aquesta operació. La reforma de la Llei del Crèdit Immobiliari de 2019 estableix que amb una hipoteca fixa el recàrrec pot tenir un màxim del 2% durant els 10 primers anys i del 1,5% a partir de llavors. En el cas de la hipoteca variable els primers tres anys la comissió és del 0,25%, en el quart i cinquè any del 0,15% i, a partir d’aquí, no es podrà aplicar.

En definitiva, existeixen múltiples mètodes per a acabar pagant menys amb la hipoteca. La clau és tenir-los tots en compte per a triar el que millor s’adapti a la situació econòmica de l’usuari.

 

Font: Habitaclia

 

Ens pots trobar també en:
YouTube – Jaume by LivingSitges
Instagram – @jaumebylivingsitges
Facebook – Jaume by Living Sitges
www.livingsitges.com 

Categories
  • No hi ha categories
Abrir chat
Chatea con Living Sitges
Hola👋
Soy Jaume de Living Sitges, ¿En que puedo ayudarte?